Per què Kea ITC?

Una manera senzilla de progressar com a Freelance

Som una empresa nascuda a Barcelona el 2019, amb una clara missió, afermar i ajudar a progressar, a una comunitat d’imparable creixement, els i les Freelance.
Volem atorgar a la figura del Freelance, el seu protagonisme com a peça de gran valor, en aquells projectes que durà a terme de manera individual o a través de sumar-se a un equip, dins de les companyies.

Actualment, disposem d’una seleccionada xarxa amb més de 100 Freelances especialitzats en diverses disciplines, als quals els proposes noves oportunitats en projectes dins del seu àmbit professional.
Tenim com a visió, ser una empresa referent i innovadora en el tracte i acompanyament dels professionals Freelance, traçant un cercle de confiança i transparència entre totes les parts, amb l’objectiu de millorar la seva productivitat, el seu progrés i per descomptat els seus resultats.

Què diuen alguns dels nostres col·laboradors